Press "Enter" to skip to content

C# DataGridView Üzerinden Veri Tabanı Güncellemek

0

Merhaba arkadaşlar,
Bu konuda bir C# projemizin MS SQL Server veritabanı bağlantısını kurduktan sonra başlangıçta hepimizin kullandığı ‘TextBox’ üzerinden güncelleme, veri silme işlemini geçip daha profesyonel ve daha kullanışlı bir yol anlatacağım. Bu yol sayesinde DataGridView nesnemiz üzerinden direk olarak MS SQL veri tabanımızda güncelleme ve değişiklik yapabileceğiz. Hiç bekletmeden direk olarak koda geçeyim.

Değişiklik yapacağınız bölümler kod ‘ # ‘ işareti ile belirtilmiştir. CTRL + F ile bulup değiştirebilirsiniz.

Öncelikle projemize
using System.Data.SqlClient;
Satırını eklemeyi unutmayalım. Bu sayede veri tabanı müdahele işlemlerini gerçekleştirebileceğiz.

Daha sonra projemize 1 Adet DataGridView Nesnesi ve 1 Adet Button Nesnesi ekliyoruz.

Şimdi koda bir göz atalım;
Öncelikle Sistem Kütüphanelerini ekliyoruz.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

Bu kısmada veri tabanı bağlantımızı sağlayacak ve datagridviewe aktaracak komut satırlarını yazıyoruz.

namespace Ornek_Proje
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//
SqlConnection baglanti;
SqlDataAdapter data_Adapter;
DataSet data_Set;
SqlCommandBuilder CommandBuilder;

Form Load eventi yani projemizin başlatıldığında çalışacak olan kodlarımızıda giriyoruz. Bu kodlar hangi veri tabanı ve hangi tablodan verinin çekileceği bilgilerini içermektedir.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) //
{
baglanti = new SqlConnection("server=.; Initial Catalog=#VeriTabaniIsmi;Integrated Security=SSPI");
baglanti.Open();
data_Adapter = new SqlDataAdapter("Select * from #Tablonuzun Adı", baglanti);
data_Set=new DataSet();
data_Adapter.Fill(data_Set, "#Tablonuzun Adı");
dataGridView1.DataSource = data_Set.Tables[0];
baglanti.Close();

}

Ve son olarak Button_Click yani butona tıklandığında çalışacak kodlarımızı yazıyoruz. Bu kısımda DataGridView nesnesi üzerinde yapılan değişiklikleri veri tabanımıza kayıt etme kod satırları içeriyor.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
CommandBuilder = new SqlCommandBuilder(data_Adapter);
data_Adapter.Update(data_Set, "#Tablonuzun Adı");
MessageBox.Show("Kayıt başarıyla güncellendi");
}
}
}

*Bu kod sadece MS SQL Database üzerinde çalışmaktadır. Access veya Oracle veri tabanlarında çalışmayacaktır.

Projemizin son hali aşağıdaki gibidir;

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir